Real Crm תוכנה לניהול קריאות שירות

התוכנה מנהלת את התחומים הבאים :

 • לקוחות.
 • עובדים.
 • חוזי שירות מול לקוחות.
 • קריאות שירות.
 • מוצרים.
 • עמלות עובדים שמכרו מוצרים ללקוחות.
 • שיבוצי טכנאים ותוכנית עבודה.
 • דוחות.
 • התראות על סיום אחריות יצרן
 • התראות על סיום אחריות חברה.
 • מערכת הרשאות לעובדים .
 • אפשרות שיכלול התוכנה על פי צרכים נוספים שיתבקשו במהלך העבודה .

בתוכנה תוכלו לבצע את ההליכים הבאים:

לקוח שקנה מוצר שמקבל שירות מאיתנו יוצר עימנו קשר אנו פותחים לו כרטיס על סטסוס פוטנציאלי
כי למעשה האחריות היא עדיין של היצרן שממנו אנו נקבל תשלום עבור קריאת השירות הנוכחית
לאחר פתיחת הכרטיס המערכת תשאל אותנו האם לעבור להקמת מוצר ללקוח שנפתח אנו נאשר
ונעבור למסך הקמת מוצר באחריות בדאבל קליק נשדך ללקוח את המוצר מטבלת המוצרים שנפתחו במערכת
נקליד תאריך התחלת אחריות יצרן נקליד את מס' חודשי האחריות נקבל תאריך סיום אוטומטית לאחר מכן נאשר את ההקמה
בכפתור הקליטה.

נקבל אישור שהפעולה בוצעה בהצלחה והמערכת תבקש לעבור לפתיחת קריאת שירות
לאחר שנאשר את הבקשה נעבור למסך פתיחת קריאת שירות חדשה כאשר כל פרטי הלקוח והמוצרים עברו למסך זה אוטומטית
דאבל קליק על המוצר שמבקש את השירות יכניס את המוצר לקריאת השירות נקליד את תלונת הלקוח
נשדך לו את הטכנאי המטפל תאריך הטיפול שגם יראה לנו את כל הקריאות שיש לאותו טכנאי נבחר בתאריך שבחרנו שעת התחלה שעת סיום
משוערת לאחר שסיימנו את כל התהליך נלחץ על כפתור הקליטה ונקבל אפשרות להדפיס את הקריאה בנוסף נקבל בקשה להכנס
למסך עמלות טכנאי במידה והטכנאי הצליח למכור ללקוח מוצרים נילווים נוכל להקליד אותם במסך זה והמערכת תפיק דו"ח בטווח תאריכים
כאשר היא גוזרת את העמלה על כל מוצר ומוצר ומראה לנו את הסיכום הכללי של סה"כ העמלות המגיעות לטכנאי.

התוכנה מעוצבת ומתוכננת ברוח סורס אנו ידועים בתוכנות הויזואליות והופנקציאליות הטובות ביותר שכסף יכול לקנות .
התוכנה היא בהתאמה עסקית וניתנת לשינוי על פי צרכים של עסק כזה או אחר .
התוכנה כתובה בטכנולוגיות המתקדמות בעולם מול מסד הנתונים העוצמתי SQL 2005 .
כמו כן התוכנה תומכת ברשת + קישור IP לסניפים פזורים .
התוכנה היא חלונאית ויושבת לוקאלית על המחשב בעסק (ולא באינטרנט).
כל המידע שלך נשמר במחשב החברה שלך ולא אצל ספק כלשהו .

לצלילה לעומק התוכנה הנכם מוזמנים להזמין מצגת אונליין לתאום מצגת אונליין צרו קשר למס' 04-9554622

Real Crm